Aangesloten bij:
Aim4

Training

Met de invoering van een nieuw financieel pakket is het zoeken naar nieuwe werkprocessen en –methodieken. U wilt uw medewerkers instrueren, maar u kent het pakket zelf ook onvoldoende. Dan is het handig om nieuwe processen te beschrijven, instructies op te stellen en een handleiding te maken voor uw medewerkers.

Een opfriscursus boekhouden voor uw medewerkers is verrijkend als u andere bedrijfsprocessen introduceert die aanpassingen in de wijze van boekhouden tot gevolg hebben of indien u nieuwe boekhoudmodules invoert die de administratieve druk verminderen.

Beide gebieden spreken mij aan, omdat hierbij een actieve inbreng van de uitvoerende medewerkers wordt verwacht. Veelal ontdekken medewerkers dat ze veel meer zelf kunnen, dan ze tot nu toe dachten. De kwaliteiten van de medewerkers worden beter benut en het werkplezier gaat omhoog. Deze wisselwerking heeft in alle functies die ik heb gehad, tot mooie resultaten geleid.

Voor een toelichting op de overige diensten, gaat u terug naar de pagina Diensten of u klikt in de rechterbalk op deze pagina. Wilt u meer informatie, neemt u dan contact met mij op.

Be Sociable, Share!
Admin - Sitemap - ContactMoor Financieel Management © 2011