Aangesloten bij:
Aim4

Bij een juiste inrichting van uw financiële processen, passend bij uw bedrijf en strategische doelstellingen, kunt u denken aan de volgende werkzaamheden:

 • de kwaliteit van de planning- en controlcyclus, inclusief (management)rapportages, verbeteren
 • het opstellen van een begroting op een efficiënte manier
 • processen beschrijven, stroomlijnen en beter op elkaar laten aansluiten;
 • nieuwe software implementeren;
 • overbodige of niet-noodzakelijke werkzaamheden niet meer uitvoeren;
 • de mogelijkheden van uw huidige personeel beter uitnutten

Met onderstaande diensten help ik u uw processen efficiënt in te richten. U kunt zich concentreren op strategisch beleid en toekomstige verkoop- en marketingactiviteiten. Daar verdient u immers uw geld mee.

Projectmanagement

 • reorganisatie, inkrimping, fusie of overname

Na een reorganisatie, inkrimping, fusie of overname voldoen de bestaande processen vaak niet meer aan de behoefte die nu en in de toekomst gewenst is. Bij mensen heerst onzekerheid. Administraties moeten wellicht geïntegreerd (of juist opgesplitst) worden. Nieuwe processen dienen te worden beschreven. Mensen moeten leren omgaan met nieuwe of andere software. Haperingen in de informatievoorziening treden op. Er is veel te regelen. Een nieuwe dynamiek dient te worden gevonden.

De ervaringen die ik op dit vlak heb opgedaan in diverse functies bij de Telegraaf Media Groep, HDC Media, Telegraaf Drukkerij Groep en Pepperminds Marketing Group komen hierbij goed van pas.

 •  uitvoering van projecten

Voor de uitvoering van werkzaamheden die niet tot uw reguliere activiteiten behoren, ben ik inzetbaar als projectmanager. Op deze manier ontlast ik uw financieel manager. Zo heb ik in het verleden projecten uitgevoerd met betrekking tot het invoeren van nieuwe, financiële, software , het opzetten van debiteurenbeleid, het in- of juist outsourcen van werkzaamheden en het inrichten en optimaliseren van administratieve processen zowel op financiële als andere afdelingen. Bij het uitvoeren van projecten werk ik volgens de Prince2-methodiek.

In deze rol heb ik ervaring opgedaan bij HDC Media, Telegraaf Drukkerij Groep, Stadsverwarming Purmerend, Pepperminds Marketing Company en Cargobox.

Interim-management

 • Soms spelen er (strategische) projecten binnen een bedrijf waaraan de manager Financiën of CFO een flink deel van zijn tijd al zijn aandacht dient te geven. In zo’n situatie kunt u de werkdruk verminderen door iemand tijdelijk in te huren die de dagelijkse operatie voor de duur van het project leidt.
 • U kunt mij inzetten als interim-manager Financiën of interim-CFO in geval van een vacature, ziekte, zwangerschapsverlof of tijdelijke uitval van de huidige manager of CFO.

Mijn ervaringen in de functie van financieel manager, business unit controller en financieel directeur van een MKB-bedrijf leidden ertoe dat ik snel overzicht krijg, tot de kern doordring, adequaat handel en in korte tijd het te verrichten werk organiseer en plan, waarbij ik humor en het teamgevoel niet uit het oog verlies.

Advies

‘In het land der blinden is één-oog koning.’

 • Binnen een organisatie is het vaak moeilijk iemand te vinden met wie u kunt sparren over uw ideeën op financieel vlak in relatie tot de strategische bedrijfsdoelstellingen.
 • Of misschien heeft u teveel op uw bordje liggen en wilt u advies hoe u zaken slimmer en in minder tijd kunt afhandelen.
 • Ook een quick-scan voor het (vroeg-)tijdig kunnen opleveren van de jaarrekening en de begroting behoort tot de mogelijkheden.

Training

Met de invoering van een nieuw financieel pakket is het zoeken naar nieuwe werkprocessen en –methodieken. U wilt uw medewerkers instrueren, maar u kent het pakket zelf ook onvoldoende. Dan is het handig om nieuwe processen te beschrijven, instructies op te stellen en een handleiding te maken voor uw medewerkers.

Een opfriscursus boekhouden voor uw medewerkers is verrijkend als u andere bedrijfsprocessen introduceert die aanpassingen in de wijze van boekhouden tot gevolg hebben of indien u nieuwe boekhoudmodules invoert die de administratieve druk verminderen.

Beide gebieden spreken mij aan, omdat hierbij een actieve inbreng van de uitvoerende medewerkers wordt verwacht. Veelal ontdekken medewerkers dat ze veel meer zelf kunnen, dan ze tot nu toe dachten. De kwaliteiten van de medewerkers worden beter benut en het werkplezier gaat omhoog. Deze wisselwerking heeft in alle functies die ik heb gehad, tot mooie resultaten geleid.

Wilt u meer lezen over een aantal projecten die ik in het verleden heb uitgevoerd, klikt u dan op de pagina Cases. Indien u meer informatie wilt over bovenstaande diensten, neemt u dan contact met mij op.

Be Sociable, Share!
Admin - Sitemap - ContactMoor Financieel Management © 2011